اریب زن ژاپنی 2 و 5 و 10 دندانه

اریب زن ژاپنی 2 و 5 و 10 دندانه

موجودی: در انبار
0تومان
+

از این ابزار برای سوراخ کردن واریب چرم استفاده می شودجنس وارداتی.