اریب زن انبردستی

اریب زن انبردستی

500,000تومان
موجودی: در انبار

 اریب زن انبردستی با 2سره قابل تعویض ا ریب هارا بدون نیازبه سمبه و چکش به تمیزی ایجاد میکند

- +