نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش همه

تیغ کاترKCWONسایزکوچک30درجه

35,000 تومان
تیغ کاتر سایز کوچکKCWON،سی درجه یا شمشیری در بسته ده ورقی

کاترفلزی ASAMAX

70,000 تومان

کاتر فلزیNATسایز کوچک

50,000 تومان
کاتر یا تیزبر یا موکت بر فلزیNAT تبریز تیغه کوچک ته پهن دسته فلزی بادوام و باکیفیت

کاتر30درجهcoolwin

50,000 تومان
کاتر یا تیزبر یا موکت بر 30درجه طرح دورکو coolwin

کاترفلزی

40,000 تومان
کاتریاتیزبریا موکت برفلزی بزرگ جنس مقاوم

کاترکوچک فلزی

40,000 تومان
کاتریاتیزبریا موکت برکوچک فلزی ساخت تبریزمناسب جهت کار کفاشی

کاترکوچک سربی

55,000 تومان
کاتریاتیزبریا موکت برکوچک سربی خارجی

تیغ کاترKOWAN کره ای

35,000 تومان
تیغ کاتر یا تیزبر یا موکت برKOWAN کره ای بزرگ، در بسته ده ورقی